Tạo đơn hàng từ hệ thống website

Chú ý:
Mỗi dòng dữ liệu tương ứng với 1 link sản phẩm, quý khách điền thông tin chi tết để thuận lợi trong quá trình giao dịch.
Hàng được ký nhận tại kho Trung Quốc và trả hàng tại kho Việt Nam của kênh vân chuyển.
Trước khi tạo đơn hàng, quý khách đọc kỹ quy định và bảng giá của kênh vân chuyển:
- Hướng dẫn: https://vantaitrungquoc.vn/tin-tuc/dich-vu-dat-hang.html
- Quy định: https://vantaitrungquoc.vn/tin-tuc/quy-dinh/quy-dinh-voi-khach-hang-order.html
- Bảng giá: https://vantaitrungquoc.vn/Home/Banggia
Quý khách chốt đơn hàng có nghĩa là quý khách đã đồng ý và thực hiện theo quy định của vantaitrungquoc.vn!!!